Preview Mode Links will not work in preview mode

Vægtvinder v/ Gitte Boesen


Feb 10, 2022

Uanset hvor meget du prøver så kan du ikke kontrollere andres tanker, følelser eller handlinger.

På samme måde som andre ikke kan påvirke dine tanker, følelser og handlinger. 

Et vægttab er et resultat - et resultat af gentagende handlinger.

Lyt med på denne korte episode, hvor jeg taler frit fra leveren om tanker og følelser.


Ønsker du min hjælp til at opnå et varigt vægttab og et liv uden følelsesmæssig overspisning, så gå ind på https://www.gitteboesen.nu/ og læs mere