Preview Mode Links will not work in preview mode

Vægtvinder v/ Gitte Boesen


Oct 13, 2022

Når man ikke selv har prøvet at gennemgå et større vægttab, så kan man let komme til at tro, at det er det samme om du skal tabe 5 eller 25 kilo. "Det tager bare lidt længere tid."

Men sådan hæger det ikke sammen.

Selvom der naturligvis er nogle ting der er ensgældende for både det store og det lille vægttab, som f.eks. det at ligge i et kalorieunderskud, så er der også nogle væsentlige forskelle.

I denne epidode af podcasten VÆGTVINDER® forklarer jeg om det fysiologiske forskelle.

Ønsker du min hjælp til at opnå et varigt vægttab og et liv uden overspisning? Så læs mere på min hjemmeside her https://www.gitteboesen.nu/


Indhold
Som du måske husker, så har jeg for år tilbage gennemgået et større vægttab på 25 kilo.

Det er kilo der ikke senere er kommet på igen og derfor betegnes som et ‘varigt vægttab’. 

Inden jeg lykkes med mit vægttab, havde jeg prøvet *alt* for at tabe mig - eller sådan føles det i hvert tilfælde. NUPO, kostplaner, weight watchers ‘you name it’, for slet ikke at tale om de mange, mange vægttabsbøger og slankekogebøger jeg havde investeret i. Alt lige fra 10 kilo på 10 uger af Pernille Aaalund til South Beachkuren.

Ofte kom jeg rigtig godt igang, men så skete der ‘et eller andet’ der gjorde, at jeg røg af sporet og ikke kom tilbage igen.


I dag kan jeg tydelig se de to største forhindringer jeg havde på min vej mod et vægttab.

 

Vægttabsforhindring #1
Jeg valgte konsekvent overfladiske og uhensigtsmæssige vægttabsmetoder.

Alle de vægttabsstrategier jeg prøvede, var dømt til at fejle fra start.
De var enten (slanke)kure, som per definition har en slutning. Når slutningen er nået (eller før) går man tilbage til det gamle - altså det man gjorde før og så stiger vægten igen.
Kostplaner, kallorietælling, ugebladsopskrifter mv hører under denne kategori


Hvis jeg ikke gik efter kurene, så valgte jeg livsstilsændringer som jeg hverken havde lyst til at overholde eller kunne overholde, for de indebar ofte at jeg måtte undvære bestemte fødevarer. Det var ikke-implementerbare livsstilsændringer. Det kunne f.eks.være Keto. Keto er en livsstil, men det er ikke en livsstil jeg hverken har lyst eller mulighed for at holde. 

 

Når du overvejer en livsstilsændring, så skal livsstilen være noget du tænker, at du kan overholde for altid. Den skal ræsonnere med dig. Ellers er det spildt arbejde at starte med den i første omgang. 

 

Disse meget ensartede eller restriktive livsstilsændringer er desuden på ingen måder nødvendige - og ikke sjældent forvolder de mere skade end gavn på både det fysiske og mentale helbred.

Læs også
De 5 mest populære slankekure i 2022 fordele og ulemper
https://www.gitteboesen.nu/blog/podcast_64

Hvilke kosttilskud vil gavne mit vægttab? Er KETO vejen frem? Og andre vægttabsrelaterede spørgsmål
https://www.gitteboesen.nu/blog/podcast_46Vægttabsforhindring #2
Jeg var overspiser, så jeg spiste mere end jeg havde et reelt fysisk behov for som følge af bestemte følelser, situationer og omstændigheder - for mig gjaldt det at jeg typisk overspiste hvis jeg kedede mig, hvis jeg var stresset, hvis jeg følte at jeg ville belønne mig selv lidt  eller når jeg skulle hygge mig.

Jeg kendte intet til overspisning dengang og og anede ikke, at det var hvad der fandt sted. Dengang, for 10 års tid siden, var der heller ikke så meget bevågenhed omkring det.
Man havde mest den overbevisning at ‘overvægtige mennesker bare var dovne og skulle tage sig sammen’ eller ‘at jo mere du vejer, jo mindre intellekt besidder du’ - begge dele enormt snæversynede, fordømmende,uempatiske og ikke mindst usande. 

I dag er vi heldigvis nået et godt stykke med at komme den vægtstigma til livs, omend den stadig findes og lever i bedste velgående i nogle kredse og steder i samfundet.

Overspisning er vigtigt at få adresseret og afhjulpet. For ellers vil der ske det, at du kommer godt i gang og lige som du tænker ‘nu går det godt’, så bliver du væltet og finder dig tilbage i de gamle vaner og mønstre igen - overspisning er nemlig spisemønstre. 


Det at du er overspiser er helt normalt, faktisk vurderes det at omkring ⅓ del af alle kvinder i Danmark overspiser i varierende grad - nogle formår blot at kompensere for det, men følelsen af at miste kontrollen over madindtag og ifbm med specifikke fødevarer som eksempelvis chokolade, gør sig gældende uanset vægt.

 

Da jeg slap mine overspisningsmønstre blev selve vægttabsdelen meget, meget lettere og ikke mindst holdbar.

 

Jeg fnøs af de kvinder der kun havde 5 kilo at tabe.

Da jeg selv vejede 25 kilo mere end jeg gør i dag og inden jeg havde sluppet min overspisning, så kunne jeg godt sådan ‘fnyse’ af de kvinder der ‘kun’ havde 5 kilo de ville smide. 

 

Jeg havde rigtig svært ved at de havde svært. ‘De skulle vide hvordan det var at have 25 kilo at smide’. Sådan følte jeg - hånden på hjertet.
Jeg ved godt, og det gjorde jeg i øvrigt også dengang, at det var både fordomsfuldt og unuanceret at have de tanker og følelser. De mindre kvinder havde selvfølgelig helt ret til deres følelser, til at synes 5 kilo er svært at tabe.
Men sommetider tænker og føler vi mennesker på en måde vi godt ved ikke er rationel eller rimelig - men vi gør det alligevel.

Fordømmende, unuancerede vægttabskonsulenter og kostvejledere.

Ikke sjældent hørte man sætninger som  ‘hun skal bare tage sig sammen’, ‘hun vil det ikke nok’ eller ‘hun må jo være dum, siden hun gør det mod sig selv’. Udtalelser der vidnede mere om manglende forståelse og empati, end om et ønske om at hjælpe. Heldigvis var ikke alle sådan.
Der er 3 store forskelle på om du vil tabe 5 eller 25 kilo.

Forskel #1
Dine fedtceller ‘skriger’ efter mad.

Den største forskel er hverken kilo eller tiden det vil tage at tabe sig. Den største forskel ligger i  dine fedtceller og deres særlige evner.

Hvis du har 25 kilo du ønsker at tabe så har du flere fedtceller end én der har 5 kilo at tabe - med den præmis at begge personer, når den ønskede vægt er nået har samme fedtmasse. 


Forsimplet sagt, så skabes der flere fedtceller, jo mere fedt du tager på. Udfordringen ved disse fedtceller er, at selvom du så taber digi gen og smider fedtet, så er cellerne der stadigvæk - de forsvinder nemlig ikke bare sådan lige.


Du kan fedtcellerne lidt som en ballon. Selve ballonen skabes når du spiser i et kalorieoverskud og fyldes ud i takt med at du tager på. Præcis som når du puster luft ind i en ballon.
Når du så taber dig igen, så tages luften ud af ballonen, men balonen er der stadig. Den ‘tomme fedtcelle’ er der stadig
Dette er på celleniveau og derfor meget lille, men disse tomme celler, de kan så ligge og ‘kalde på mad’ - eller som nogle af mine klienter udtaler det ‘skriger på mad’. Måden hvormed de gør det på er….. Hormoner! Sultregulerende hormoner herunder leptin og grehlin. En samlet del af din krops sultsignaler. 

 

Så ene og alene ud fra denne viden, kan vi konstatere, at kvinder i et større vægttab, måske dig,  vil have flere ‘tomme balloner’ og vil derfor have ekstra behov for at spise, så du er optimalt mættet samtidig med at du taber sig. Derudover, så kan du ikke fjerne fedtcellerne, men du kan fjerne ekstra-spisningen på dem, som jeg gør med mine klienter.

 

Derudover, så har store vægtøgninger, typisk nogle længerevarende mønstre indarbejdet. Måske har du helt fra du var barn været vant til at ‘hyggespis’e og derfor registrerer du ikke at du egentlig har fået nok, sådan rent fysisk. Du er simpelthen vant til at overhøre dine mæthedssignaler. 

Din sult/mæthedsfornemmelse er blevet skævvredet og skal kalibreres igen. Du kan lære at mærke mæthed og stoppe med at spise, uden det føles som en kamp, men det kræver først og fremmest at signalerne er kalibreret.

Sidst men ikke mindst, så er det selvfølgelig også gældende, at vægttabet tager længere tid jo flere kilo det drejer sig om. Dog vil den person med flest kilo typisk tabe sig mere end den anden, sådan rent kilomæssigt, i starten. 

Dette er generaliseringer og afhænger af mange forskellige faktorer. 

Dit vægttab er dit vægttab og når det handler om et varigt vægttab, så gælder det om at tabe sig på den måde du skal leve livet ‘for altid’. Det der med en fortærsket populær betegnelse kaldes ‘en livsstilsændring’. Så selve kosten er den samme uanset om det er 5 eller 25 kilo - og med ‘den samme’ forståes, den kost der passer til dig, dit liv, dine mål og dine muligheder. 

En kost med optimal fyldestgørende mæthedsfornemmelse samtidig med at der er et kalorieunderskud.
For de fleste er det også gældende, at du har brug for støtte og sparring til at klare de svære perioder. Hvilket der statistisk set vil komme flere af under et stort vægttab, men et mindre vægttab på 5 kilo kan have brug for samme sparring, coaching og vejledning for vægttabet skal jo sikres for altid. 

At tage på igen, er det samme uanset om du havde nået din idealvægt eller om du havde tabt 15 ude af 25 kilo. Det er samme de samme fælder kvinder ryger i. Mekanismerne er de samme.

Så næste gang nogen sammenligner et vægttab på 5 kilo med et vægttab på 25 kilo, så husk de tomme balloner og vid, at der er både ligheder, men der er så sandelig også forskelle - væsentilige forskelle som der skal tages hensyn til.