Preview Mode Links will not work in preview mode

Vægtvinder v/ Gitte Boesen


Jul 1, 2021

Har du nogensinde prøvet at være kommet godt i gang med et vægttab og 'pludselig' ryger du af sporet! Uden at der var en egentlig grund?

Køber du nogensinde slik til skuffen, selvom du ved at størstedelen bliver spist af dig selv - og du er på kur!

Føler du af og til at den største årsag til at du ikke kan lykkes med et vægttab er dig selv? Dig selv der gang på gang spænder ben... for dig selv!?

Så er det i dag at du skal lytte med, for i dag handler det om selvsabotage og særligt i forbindelse med vægttab.

Gratis guide: Slip sukkertrangen på https://www.gitteboesen.nu/sukkertrang

Det blev der sagt
(Transskription af udsendelsen)

Hej, kender du det her: Du har været i gang med et vægttab i en rum tid og du føler faktisk at det går ret godt. Vægten går nogenlunde nedad og du føler at du har godt styr på det hele. Lige pludselig, som et lyn fra en skyfri himmel begynder du at spise uhensigtsmæssigt og vægttabet går i stå og i modsætning til for blot kort tid siden tager du nu på igen.
Hvad pokker gik der galt? Hvorfor gik jeg fra at være så godt i gang til at spise usundt hver aften og have mistet kontrollen?


Hvorfor udøver jeg pludselig denne form for selvsabotage? Hvor jeg spænder ben for mig selv og ødelægger min vægttabsrejse der ellers gik så fint?

 

Det skal vi se lidt nærmere på i dag her i podcasten VÆGTVINDER, hvor jeg, Gitte Boesen, Vægttabsmentor og Vanecoach er din vært. Jeg hjælper til dagligt kvinder med at opnå et varigt vægttab og et liv uden følelsesmæssig overspisning.


Selvsabotage var temaet for min VÆGTVINDER masterclass i maj måned og med en overvældende feedback omkring emnet, tænkte jeg at du også ville finde det brugbart. Så jeg har taget en snas ud, som jeg vil gennemgå med dig her i dag.


Selvsabotage er et bredt emne, der i den grad påvirker både fysisk og mental trivsel. Indenfor vægttab er selvsabotage en handling der skal tages hånd om ellers kan du have nok så god en plan. Hvis du alligevel saboterer dig selv vil den aldrig lykkes.


Hertil vil jeg så også lige sige, at vi skal huske at skelne imellem selvsabotage og en dårlig vægttabsstrategi. Fordi med en dårlig vægttabsstrategi du altid slå fejl før eller siden – det har intet med selvsabotage at gøre.

Hvis du har lyttet med et stykke tid, så har du formentlig en god idé om hvad der er en hhv god eller dårlig vægttabsstrategi, men er du ny, så uden at gå for meget i detaljer, så kan en dårlig vægttabsstrategi helt generelt siges er enten en slankekur, hvor der er en masse forbudte fødevarer eller en masse påbudte fødevarer. Eksempelvis jeg må ikke spise stivelse eller jeg skal spise chili.

En dårlig vægttabsstrategi kan også være en kostplan, kalorietælling eller en af de mange såkaldte ugebladsslankekure, som hver uge fortæller dig at du bare skal gøre sådan og sådan, uden forståelse for individet - og upåagtet om det egentlig virker.

Disse nævnte strategier kan fungere midlertidigt, men vil for langt de fleste aldrig resultere i et vægttab der holder.


Du kan evt lytte episode 12 af podcasten VÆGTVINDER, for en uddybelse af dette.

 

Når det så er klart, så betyder det også at selvsabotage kan finde sted på selv den bedste vægttabsmetode eller forløb, hvis det ikke adresseres. Fordi selvsabotage er en handling du udfører – ofte helt ubevidst, men er stadig noget du gør.


Og det skal vi have ændret på.


Selvsabotage finder typisk sted indenfor følgende forskellige arenaer af livet: i dit parforhold, i din karriere (job eller studie), i din familierolle (mor, mormor, datter, søster) eller sundhed – og det er så i sidstnævnte, at jeg vil tale her i dag.

 

Selvsabotage er enten noget du gør direkte f.eks. som jeg fortalte om først i udsendelsen, hvor du begynder at spise usundt igen eller hvis du f.eks. handler slik ind til jeres slikskuffe, men du ved udmærket godt at det er dig selv der ender med at spise det.

Hvis du laver din yndlings-overspisningsret når du netop har besluttet dig for at NU skal det være – altså du gør det ekstra svært for dig selv.

 

Hvis du tager afsted uden at have spist og du ved at det ender med at du så skal have noget at spise med det samme du er landet.

 

Det kan også være indirekte, hvor du spænder ben for andre der egentlig er en hjælp for dig. Som f.eks. skælder manden ud for ikke at dele sine pomfritter med dig. – eller omvendt, skælder ham ud når han deler pommes fritesne (de stakkels mænd nogle gange).


Når det kommer til vægttabs-selvsabotage findes der fire ’sandheder’ eller generaliseringer og dem vil jeg indvillige dig i her i dag i håbet om at du udvider din horisont og selvindsigt.

Hvis du har for vane – lige som jeg selv kan have – at tænke ’jamen det vidste jeg jo godt’ når nogen har lært dig noget nyt?

Så vil jeg give dig en lille udfordring inden du lytter videre. Skriv en besked til mig på instagram eller Facebook gitteboesen.nu og fortæl hvilke 4 sandheder du tror det er. Eller tag et stykke papir og skriv det på, men helst en besked. Okay vi skal videre.


Den første af de 4 sandheder er:


Jo lavere selvværd du har, jo mindre udøver du selvsabotage. Fordi personer med højt selvværd yder ikke selvsabotage, de to ting strider imod hinanden. Og her skal jeg måske lige tilføje, at dit selvværd kan godt variere alt afhængig af hvilken arena eller område af dit liv vi taler om. F.eks. kan du godt have højt selvværd på jobbet, men lavt selvværd når det kommer til din krop og sundhed. På samme måde som selvtillid, selvom det ikke er det samme. Førhen mente man at selvværd var sådan en fasttømret værdi, som var ens i alle aspekter af livet- det ved vi i dag heldigvis ikke er sandt. Dog kan man sige, at lavt selvværd i et område har høj risiko for at smitte til et andet så at sige.

 

Men lavt selvværd øger risikoen for selvsabotage.


Sandhed nummer 2:
Jo flere negative selvfortællinger og overbevisninger, jo mere udøver du selvsabotage.


Vi har alle en række fortællinger om os selv. Du kan rive dem frem i lyset ved at fortsætte sætningen ’jeg er sådan en der *indsæt*’. F.eks. jeg er sådan en der ikke kan tabe mig, jeg er sådan en der ikke kan styre mig når det kommer til søde sager, jeg er sådan en sukkergris, jeg er sådan en der ikke kan spise sundt i lang tid, jeg er sådan en….


Man bliver helt træt ikke? Og disse sætninger er altså det du går og siger til dig selv- ikke særlig motiverende eller spændende. Tværtimod. Og jeg vil her tilføje at samtlige af disse sætninger har været en del af min selvfortælling før jeg blev min overspisning kvit. Så jeg ved udmærket hvordan de er. Jeg vidste ikke at de var så skadelige og jeg ville ønske nogen havde givet mig denne indsigt, derfor får du den i dag.


Sandhed nummer 3 omhandler vores iboende, instinktive frygt for forandring (nye ting eller tiltag) at det udmunder i selvsabotage. Fordi jo større frygten er for det ukendte, jo større risiko er der for at udøve selvsabotage.
Siger du sætninger som ’det har jeg altid gjort så det fortsætter jeg med' eller 'jeg bryder mig ikke om forandring', så passer sandhed 4 på dig. Typisk kan et kendetegn også være at du bliver eller er blevet i et parforhold eller en jobsituation længe efter din mavefornemmelse sagde til dig at du skulle gå og finde nye veje.


Og sidst men ikke mindst, så er den fjerde og sidste sandhed om selvsabotage at: Jo større behov for kontrol og struktur du har, jo større er risikoen for at du udøver selvsabotage. Hvis du gerne vil have styr på og styre begivenhedernes gang. Hvis du trives allerbedst når du kan forudse hvad der sker, så kunne det godt tyde på at du har et øget behov for kontrol og har andre endda fortalt dig at du er kontrolfreak, så er der nok noget om det og så er denne sandhed relevant.

 

Som med alt andet når det kommer til sundhed og vægttab, så er der nuancer og gradbøjninger – kontrol og struktur er til en hvis grænse fordrende, det samme gælder frygten for forandring og selvværdet kan også godt være vaklende på f.eks. familierollen, uden det nødvendigvis medfører selvsabotage i vægttab.


Men ikke desto mindre har du nu muligheden for at grave dybere i din selvsabotage og klarlægge hvilke sandheder gør sig gældende for dig, for udøver du selvsabotage så er der én eller flere-måske endda alle sandheder gældende.


På VÆGTVINDER masterclass starter vi med at lave en individuel prioriteringsliste med de 4 sandheder. Det vil jeg også foreslå dig. Læg dem i en rækkefølge med den sandhed der gælder mest for dig og så liste dem dernedad.

Herefter kan du arbejde videre med forskellige igangsættere af din selvsabotage, for blot fordi du har lavt selvværd indenfor et område så skal der stadig en trigger (en igangsætter) til at starte din selvsabotage handling.Kæmper du med uimodståelig sukkertrang så husk at hente min gratis guide ’slip sukkertrangen’ på www.gitteboesen.nu/sukkertrang eller følg linket i dagens episodenoter. Det er en gratis guide der giver dig forståelsen for hvorfor sukkertrang opstår og hvad du kan gøre ved den på egen hånd, så den ikke længere spænder ben for dit vægttab.


Næste torsdag er der en ny episode af podcasten VÆGTVINDER til dig, husk at abonner (det er gratis, du trykker blot på abonner der hvor du lytter) så du får aldrig misser en udsendelse.

Pas godt på dig selv, vi lyttes ved, hej hej.