Preview Mode Links will not work in preview mode

Vægtvinder v/ Gitte Boesen


Oct 19, 2023

Mange kvinder står over for udfordringen med overspisning, uden altid at erkende det. Når man ikke forstår, hvad der forhindrer et varigt vægttab, ender man ofte i en cyklus af gentagne forsøg og fiaskoer i jagten på vægttab. Det skyldes ofte, at man ikke tager fat om det egentlige problem: overspisning.  

At løse overspisning kræver mere end blot viljestyrke, en ny diæt eller stramninger. Det handler om at adressere og afmontere overspisningen som den udløsende årsag til uønsket vægt og trivselsproblemer. Når man går til problemet på en ordentlig og professionel måde, åbner vejen sig for varigt vægttab.

Overspisning opstår, når man spiser ud over kroppens faktiske behov, ofte udløst af bestemte situationer eller følelser. For mange kvinder udgør dette en afgørende faktor i deres vægtudfordringer."     

-----

Podcasten VÆGTVINDER er indtalt og udarbejdet af, mig, Vægttabsmentor, Vane- og Overspisningscoach Gitte Boesen.

Jeg er cand.scient i Folkesundhed med speciale i kvinders sundhed og har i mere end 10 år hjulpet kvinder med at opnå et varigt vægttab og et liv uden overspisning.

Ønsker du at få min hjælp til at opnå et varigt vægttab og et liv uden overspisning, kan du læse mere på min hjemmeside her www.gitteboesen.nu